Vixilancia tecnolóxica sectorial nas rexións participantes e elaboración do catálogo BAT

Creación dun grupo de traballo transnacional para a realización do labor de vixilancia nas rexións participantes, o cal preseleccionou as tecnoloxías que potencialmente poderían integrar unha carteira sectorial de solucións tecnolóxicas. En base a estes informes, elaborouse un catálogo de solucións tecnolóxicas que favorecen a conservación da biodiversidade e do medio e que son susceptibles de implementación nas pemes do sector marítimo.