Consulta o estudo de necesidades do sector tecnolóxico marítimo

archivo: STAMAR_Estudio_necesidades_sector_marítimo.pdf