Centro transnacional demostrador de tecnoloxías

Posta en marcha dun centro transnacional demostrador de tecnoloxías de interese para o sector marítimo a disposición dos centros de investigación e as pemes do sector, que ofrece servizos como:

  • Difundir o catálogo transnacional de solucións tecnolóxicas BAT (Best Avalilable Technologies) para o sector.
  • Posibilitar a demostración de solucións tecnolóxicas que lle son presentadas ao sector de forma práctica.
  • Funcionar como centro de referencia de divulgación tecnolóxica para o sector.