• Enderezo: INESC TEC FEUP campus, Rua Dr. Roberto Frias, 4200 - 465 Porto
  • Persoa de contacto: Alexandra Xavier +351 222 094 000
  • Correo electrónico: mxavier@inescporto.pt