Manual de identidade corporativa

O seguinte manual recolle, de forma completa e sinxela, a definición dos elementos de identidade corporativa de Stamar, e senta as bases para un posible desenvolvemento posterior de calquera aplicación que no futuro poida xurdir. Ademais, constitúe unha ferramenta para o manexo das directrices de presentación das mensaxes institucionais, como medio que garante o respecto e a promoción da identidade de marca en cada un dos programas de información.

Consultar manual