Vixilancia tecnolóxica sectorial e mellora da tecnoloxía nas rexións participantes

  • Carteira transnacional de mellores tecnoloxías dispoñibles para o sector marítimo
  • Vixilancia tecnolóxica sectorial nas rexións participantes no proxecto

Procesos de trasnferencia

  • Implementación de proxectos piloto de transferencia tecnolóxica con pemes do sector marítimo
  • Xornadas de co-creation entre centros de investigación e pemes do sector marítimo
  • Valorización de tecnoloxías a través da metodoloxía technology push

Centro demostrador transnacional

  • Xornadas de demostración transnacional