O Centro transnacional demostrador de tecnoloxías de interés para o sector marítimo ponse en marcha co obxectivo de ofrecer servizos como:

  • Divulgar tecnoloxía. Funcionar como centro de referencia de divulgación tecnolóxica para o sector.
  • Posibilitar a demostración de solucións tecnolóxicas que lle son presentadas ao sector de forma práctica.
  • Difundir o catálogo transnacional de solucións tecnolóxicas BAT (Best Avalilable Technologies) para o sector.

Consulta a localización e o contacto de todas as nosas sedes: